Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Situaţii financiare anuale 2018
   
0 Opis
1 Politici contabile
2

Note explicative / Raport de analiza

3 Anexa1 Anexa 1: Bilanţ
4 Anexa 2 Anexa 2: Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3 Anexa 3: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4 Anexa 4: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
7.2 Anexa 7.2 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - buget local
7.3 Anexa 7.3 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - credite externe
7.4 Anexa 7.4 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - credite interne
7.4 Anexa 7.5 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile
8 Anexa 9 Anexa 9: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii - venituri
9 Anexa 11 Anexa 11: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii - cheltuieli
10 Anexa 12 Anexa 12: Contul de execuţie a bugetului local – venituri
11 Anexa 13 Anexa 13: Contul de execuţie a bugetului local – cheltuieli
12 Anexa 14b Anexa 14b: Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
13 Anexa 15 Anexa 16: Contul de execuţie a bugetului creditelor externe – cheltuieli
14 Anexa 16 Anexa 16: Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – cheltuieli
15 Anexa 17 Anexa 17: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – venituri
16 Anexa 18 Anexa 18: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – cheltuieli
17 Anexa 19 Anexa 19: Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
18 Anexa 20 Anexa 20: Situaţia sumelor primite de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare
19 Anexa 22 Anexa 22: Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale
20 Anexa 27 Anexa 27: Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 si titlul 58„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21 Anexa 30b Anexa 30b: Situaţia plăţilor restante
22 Anexa 31b Anexa 31b: Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de către unităţile administrativ-teritoriale, la operatorii economici
23 Anexa 34 Anexa 34: Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
24 Anexa 35 Anexa 35: Situaţia activelor fixe
25 Anexa 40b Anexa 40b: Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală

 

 

       
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020